Th. Kittelsen: Troldkjærringer

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Postkort / postcard.
Tittel hentet fra Mittets tittel på baksiden av kortet.
Dato / Date: malt 1902
Kunstner / Artist: Theodor Kittelsen (1857-1914)
Utgiver / Publisher: Mittet & Co.
Digital kopi av original / Digital copy of original: postkort farge, trykt
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_06487

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6972
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards theodorkittelsen theodorseverinkittelsen eventyr fairytales mittetco troll trolls trollkjerringer troldkjærringer malerier paintings

Add Tags