National Competition for İstanbul Radio House

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
For providing a studio building to the İstanbul Radio, broadcasted on May 6th, 1927, from the post office in Sirkeci, “National Competition for İstanbul Radio House” was opened in 1945. The proposal of İsmail Utkular, Doğan Erginbaş and Ömer Güney got the first prize, which also architectural partnerships like Orhan Safa-Kemal Ahmet Aru, Nizamettin Doğu-Abidin Mortaş, Harika-Kemali Söylemezoğlu entered. The building, counting as one of the best examples of Second National Architecture, which adapts the characteristics of the traditional Turkish houses to monumental buildings, opened on November 19th, 1949. The photo shows the construction process of the building, which takes place next to the Park No 2 in Harbiye, in the late 1940’s. The drawings belong to the proposals of Harika-Kemali Söylemezoğlu.

SALT Research, Söylemezoğlu Archive


6 Mayıs 1927’de Büyük Postane’de yayına başlayan İstanbul Radyosu’nun stüdyo ihtiyacını karşılamak üzere 1945’te “İstanbul Radyo Evi Ulusal Proje Yarışması” açıldı. Orhan Safa-Kemal Ahmet Aru, Nizamettin Doğu-Abidin Mortaş, Harika-Kemali Söylemezoğlu gibi mimari ortaklıkların katıldığı yarışmada İsmail Utkular, Doğan Erginbaş ve Ömer Güney’in projesi birinci seçildi. 19 Kasım 1949’da hizmete giren yapı, geleneksel Türk konutunun mimari özelliklerini anıtsal yapılara uyarlayan İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın en önemli örneklerinden biri sayılır. Fotoğraf Harbiye’de, imara henüz kapalı olan 2 no’lu park alanının bitişiğinde yer alan yapının 1940’ların sonundaki inşaat durumunu göstermektedir. Çizimler, Harika-Kemali Söylemezoğlu çiftinin yarışma önerilerine aittir.

SALT Araştırma, Söylemezoğlu Arşivi

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 2955
saltaraştırma saltresearch saltonline “istanbulradyoeviulusalprojeyarışması” “nationalcompetitionforistanbulradiohouse” istanbulradyoevi istanbulradyosu trtistanbulradyosu radyoevi ikinciulusalmimarlıkakımı ikinciulusalmimarlık istanbulradio istanbulradiohouse harikasöylemezoğlu kemalisöylemezoğlu söylemezoğlu proje project mimari architecture 1945 harbiye istanbul

Add Tags