Image from page 330 of "Ksiga pamitkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pisetnej Rocznicy fundacyi Jagielloskiej Uniwersytetu Krakowskiego" (1900)

Download this image

More from this collection

Support Pastpin!

Where: Miskevycha Square, 9, L'viv, Lviv Oblast, Ukraine

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: 01 January 1900

Try to find the date or year when this image was made.
Identifier: ksigapamitkowaun00lemb
Title: Ksiga pamitkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu pisetnej Rocznicy fundacyi Jagielloskiej Uniwersytetu Krakowskiego
Year: 1900 (1900s)
Authors: Lemberg. Universitet
Subjects:
Publisher: Lwów, Uniwersytet Lwowskiego
Contributing Library: Robarts - University of Toronto
Digitizing Sponsor: University of Toronto


View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.


Text Appearing Before Image:
>) Por. Sigismundus Rex Thome, Cardinali Strigoniensi (Acta Tomiciana Ul. str.•41—42). W liście tym prosi go o zajęcie się sprawą moskiewską i pruską. ^) Kardynał Tomasz używał tej wfadzy swojej. W r. 1517 cytował kapitułę krakow-ską w sprawie Jana Konarskiego biskupa krakowskiego (Acta Tomiciana t. lY. str. 198). (25) o OSTREM I PODOSTREMZAPALENIU TĘTNICY GŁÓWNEJ (AORTITIS ACUTA ET SUBACUTA)W NASTĘPSTWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH PODAŁ ANTONI GLUZINSKI. I * I

Text Appearing After Image:
o-D Lal łomu s(o, w czasio ogłoszenia przez J. P. Franka dzieła: »Decurandis iiominum morbis cpistomc«, ostre zapalenie tętnic(arteritis) odgrywało poważną rolę w całej patologii. Było to w cza-sach, gdy różowe zabarwienie, które tak często znajdujemy przysekcyach na błonie wewnętrznej tętnic, zwłaszcza aorty, uważano za dowódtego ZŁtpalenia. Zapatrywanie to dzięki nauce Pinelai Broussaisa staJosię podstawą całych teoryj, które im były ogólniejsze, tem szybciej upadły.Krytyczny umysł L a e n e c a, badania Trousscaua, Bigota rozwiałyten pewnik wykazując, że różowe zabarwienie błony wewnętrznej, to objaw po-śmiertny, imbibicyjny, a śmiertelny cios ówczesnej nauce o zapaleniu tętniczadały wyniki prac Virchowa o zatorze (embolia) i zakrzepie (thrombosis).Zapalenie tętnic ostre znikło zupełnie z horyzontu nauki, znikło jednak naczas pewien, bo od dłuższego już czasu budzi się znów reakcya przeciw temuzapatrywaniu. Anatomia patologiczna


Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Info:

Owner: Internet Archive Book Images
Source: Flickr Commons
Views: 152
bookidksigapamitkowaun00lemb bookyear1900 bookdecade1900 bookcentury1900 bookauthorlemberguniversitet bookpublisherlwwuniwersytetlwowskiego bookcontributorrobartsuniversityoftoronto booksponsoruniversityoftoronto bookleafnumber330 bookcollectionrobarts bookcollectiontoronto

Add Tags

10 months ago a contributor from Błonie, Poland suggested this image location is 49.8397, 24.0297

Comment: