Yılanlı Mansion in Bebek, Istanbul

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Bugüne ulaşan Osmanlı sivil mimari örneklerinden biri olan ve 18. yüzyıl sonlarında inşa edilen Yılanlı Yalı’nın ilk sahibi Reisülküttab Mustafa Efendi’dir. Harem ve selamlık olmak üzere iki ayrı bölümü olan yapının 40 odalı harem bölümü 1967’de yanmıştır. Taş ve kayadan oluşan bir set üzerine oturtulan ve çıkmaları eliböğründelerle desteklenen selamlık kısmının iç mekânı 1980’lerin başında yapılan restorasyonda değiştirilmiş; cephesi ise korunmuştur.

Yılanlı Yalı, Bebek, İstanbul

#SALTAraştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 1414
yılanlıyalı yalı bebek istanbul yılanlımansion mansion boğaziçi bosphorus saltaraştırma saltresearch saltonline

Add Tags