International Agricultural Fair in Adana, Turkey

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Cumhuriyet’in ilk uluslararası fuarı olan “Adana Beynelmilel Ziraat Sergisi” 10 Mayıs 1924’te açıldı. Tarım sorunları ve verimliliği artırma yöntemlerinin tartışıldığı 1. İzmir İktisat Kongresi’nin ardından düzenlenen fuara Almanya, Çekoslovakya, Fransa, ABD, İngiltere, İtalya, Macaristan, İsviçre, Belçika, Hindistan ve Belçika’dan toplam 46 firma katıldı.

Foto Bayer, Adana Beynelmilel Ziraat Sergisi’nde Pavesi P4 marka traktör denemesi

#SALTAraştırma, Fotoğraf Arşivi

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 1715
adanabeynelmilelziraatsergisi beynelmilelziraatsergisi internationalagriculturalfairinadana internationalagriculturalfair fair saltaraştırma saltresearch saltonline

Add Tags