Bombingen av Molde

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: E39 55, 6415 Molde, Norway

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse:
Den tyske invasjonen innebar at 24 byer og tettsteder i Norge ble bombet våren 1940. Det gjaldt bl.a. Molde, Kristiansund, Steinkjer og Namsos. Riksarkivet har mottatt 64 fotografier (papirpositiver 9 x 12 cm) som ifølge påskrift på konvolutten skal være tatt i juli 1940 i Kristiansund, Steinkjer og Levanger.


Fotografiene har tilhørt ingeniør Hallvard Løken (1908-1995). Han var en dyktig amatørfotograf og kan meget vel ha tatt bildene selv.

Takket være god hjelp har vi fått stedsbestemt mange av motivene, men ikke alle, og Riksarkivet mottar gjerne nærmere opplysninger.

Arkivreferanse: PA-1667U2_038

The bombing of Molde
The German invasion resulted in 24 towns and villages being bombed in the spring of 1940. This included Molde, Kristiansund, Steinkjer and Namsos. The National Archives of Norway has received 64 photographs (paper positives 9 x 12 cm) that according to information on the envelope are taken in July 1940 in Kristiansund, Steinkjer and Levanger.
The photos have belonged to engineer Hallvard Løken (1908-1995). He was a good amateur photographer and might very well have taken the photos himself.
Thanks to help from others, we have been able to pinpoint many of the locations and their locations, but not all of them, and the National Archives of Norway is very happy to receive further information.

Info:

Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 5824
krig bombing ruiner flyangrep byer verdenskrig norge riksarkivet war ruins airraid airattack towns worldwarii norway molde

Add Tags
 • profile

  blackpoolbeach

  • 07/Feb/2012 15:21:25

  Excellent photo thanks to engineer Hallvard Løken. Translation of "motivene" - we have been able to pinpoint many of the locations?

 • profile

  Riksarkivet (National Archives of Norway)

  • 20/Feb/2012 20:35:45

  "Locations" is better! Thank you, blackpoolbeach :)