143144 Midtbygda skole, Solfjellsjøen

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Support Pastpin!

Where: Fv809 120, 8820 Dønna, Norway

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Tittel / Title: Midtbygda skole, Solfjellsjøen
Beskrivelse / Description: Det bygges basseng til skolen i 1964, byggetomten til venstre i bildet. Svømmehall- og gymsal under oppføring.
Dato / Date: 1964
Sted / Place: Dønna kommune i Nordland
Fotograf / Photographer: Fotograf ukjent
Bildesignatur / Image Number: DOK_WF_143144
Digital kopi av original / Digital copy of original: Fargenegativ, acetat-base, 4 x 5,5 cm.
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no

For høyoppløst versjon høyreklikk på bildet og velg "original".

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 4147
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway flyfotografi aerialphotography skråfotografi obliquephotography widerøesflyveselskapas dønnakommune solfjellsjøen midtbygdaskole

Add Tags
 • profile

  akaakerh

  • 14/Nov/2013 21:02:19

  ,

 • profile

  akaakerh

  • 14/Nov/2013 21:02:24

  Solfjellsjøen

 • profile

  ann-kristinbjørnvik

  • 05/Jan/2014 21:18:44

  Midtbygda Sentral-skole. Svømmehall- og gymsal under oppføring.