These 14,573 images need to be put on the timeline? Can you help pin their When?

Sykestuen
Description: Original bildetekst: Med litt godvilje kunne sykestuen romme 6 pasienter, kvinner og menn lå i samme rom, bare med en teltduk til forheng. Med en pasient fulgte gjerne flere familiemedlemmer, hunder, rein og fører, alle måtte vi ta oss av, evt. gi hus og mat. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4056
Tags: norge finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Rikspolititroppen
Description: Original bildetekst: Rikspolititroppen som lå der da vi kom (til Kautokeino). Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4097
Tags: norge finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Tysk fly på flyplassen i Kautokeino
Description: Original bildetekst: Et tysk fly blev skutt ned. Det lå på flyplassen i Kautokeino, men er sikkert falt ned. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4413
Tags: norge finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Viddas barn
Description: Ei samekvinne som holder en baby og en samegutt avfotografert utendørs, sittende på en benk eller et bord. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 5056
Tags: norge finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Så kom 8. mai med kapitulasjonen i Norge
Description: Original bildetekst: Et Dakotaplan kom, og vi drømte om post, muligens noe godt, guttene som var uten tobak så i ånden store tobak - og sigaretpakker. Det droppet - bare høy til hestene, - hilste og reiste igjen. Vi stod igjen, et øyeblikk nokså fattige, men - det var jo fred, og vi måtte glede oss med alle de som idag jublet. Men det var ikke så godt å juble i et mørkt telt med en så dårlig radio. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4870
Tags: norge fly finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Kautokeino 17. mai 1945
Description: Original bildetekst: Vi stekte vafler, dekket bord ute, kokkene som bor i teltene her, kokte kakao, ellers hadde vi en pakke kjeks, og en plate melkesjokolade til hver. Gjestene kom og man gikk til bords, barn i alle aldre. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4539
Tags: norge feiring finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Kautokeino 17. mai 1945
Description: Original bildetekst: Vi stekte vafler, dekket bord ute, kokkene som bor i teltene her, kokte kakao, ellers hadde vi en pakke kjeks, og en plate melkesjokolade til hver. Gjestene kom og man gikk til bords, barn i alle aldre. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 7834
Tags: norge feiring finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Den ødelagte jords politikk
Description: Fra original bildetekst: Under sin retrett i Nord-Norge har tyskerne lagt alt øde etter seg. Selv de minste husene er blitt brent eller sprengt i luften og alle transportmidler satt ut av funksjon. Bildet viser ødelagte kaier i Vadsø. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4176
Tags: norge finnmark vadsø andreverdenskrig frigjøring ødeleggelser vårslipp2015Ødeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. Bildet er tatt i sentrum av Gamvik der en ser at ødeleggelsene er totale. Over ruinene har befolkningen heist et norsk flagg - symbolet på at man tross alt har fått friheten tilbake. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4536
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig vårslipp2015 frigjøringenavnorgeØdeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. Dette bildet er tatt da representanter for de norske myndigheter kom til stedet og beordret evakuering av en del av befolkningen. De tre avbildede hører til de lykkelige som skulle få husvær annetsteds. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4519
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ødeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. Den lille hytta som sees avbildet her var en av de få som unngikk tyskernes oppmerksomhet i Gamvik. Den har måttet huse flere familier, men til tross for vanskene er både voksne og barn i godt humør. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4478
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ødeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. På bildet ser en en 4 meter lang jordgamme som huser 27 mennesker. Difteri og dysenteri brøt ut på et tidlig tidspunkt. En ser her folk i arbeide for å utvide gammen ved hjelp av presenninger. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4446
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ødeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. På bildet ser en en 4 meter lang jordgamme som huser 27 mennesker. Difteri og dysenteri brøt ut på et tidlig tidspunkt. En ser her folk i arbeide for å utvide gammen ved hjelp av presenninger. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4464
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ødeleggelsene i Gamvik
Description: Original bildetekst: Dette lille stedet med 460 innvånere ble totalt ødelagt av tyskerne før de trakk seg tilbake. Befolkningen rømte opp i fjellene, og måtte spikre sammen primitive hus, delvis av materiale fra ødelagte båter, delvis ved hjelp av bølgeblikk, jord og stein. Den eiendommelige bygningen som sees på dette bilde huser 8 mennesker, 2 kuer og 1 geit. En kvelvet nordlandsskjekte gjør tjeneste som tak. Veggene er spikret sammen av kassebord. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4892
Tags: norge finnmark 2verdenskrig gamvik andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Situasjonen i Finnmark
Description: Original bildetekst: Militærmisjonen holder konferanse under primitive forhold i Vadsø. Fra venstre sees journalist, kaptein Jørgen Juve, byråsjef, major Theodor Broch, kontorsjef ved medisinaldirektoratet, major Caspersen, en ukjent og sjefen for misjonen, oberst Dahl. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4322
Tags: norge finnmark vadsø 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Tyske desertører i Finnmark
Description: Original bildetekst: Disse 2 tyske desertører ble arrestert av norske frivillige i Båtsfjord i Finnmark og senere overgitt til russerne som krigsfanger. Det er Gefreiter Hans Norwicki fra Dortmund og Unteroffizier Albert Malin fra Østerrike som av forskjellige grunner foretrakk Norge for Tyskland. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4259
Tags: norge finnmark vadsø 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Vadsø mot havna
Description: Vadsø i ruiner. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (PA-1209/U//Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 7369
Tags: norge finnmark vadsø frigjøringen vårslipp2015 ødeleggelsenavfinnmarkSoviet troops forcing a fjord on their way to Kirkenes, Norway
Description: Original bildetekst: A German shell throws up a geyser beside their boat as Soviet troops proceed through a Norwegian fjord on their way to attack the enemy in the port of Kirkenes. Soviet troops liberated the vital port, which lies at the northeastern tip of Norway, on October 25, 1944. Also a submarino and air base, its capture deprives the Germans of the springboard from which they attacked Allied convoys delivering U.S. Lend-Lease supplies to Murmansk in Russia, and draws still tighter the ring of encirclement about Germany. This is a radiophoto sent from Moscow to the U.S. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 6104
Tags: norge finnmark kirkenes 2verdenskrig andreverdenskrig vårslipp2015 frigjøringenavnorgeFrigjøringen av Finnmark
Description: Møte mellom russiske soldater og nordmenn i forbindelse med frigjøringen av Kirkenes. Foto: Fotokhronika TASS Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4629
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Frigjøringen av Finnmark
Description: Original bildetekst: North Norway: The national flag of Norway hoisted in Kirkenes, liberated by Soviet forces in October 1944. Foto: Fotokhronika TASS Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4766
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Frigjøringen av Finnmark
Description: Original bildetekst: North Norway: The national flag of Norway hoisted in Kirkenes, liberated by Soviet forces in 1944. Foto: Fotokhronika TASS Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4594
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Frigjøringen av Finnmark
Description: Original bildetekst: North Norway: General K. Grushevoi, member of the War Council of the Karelian Front, and General A. Sergeyev, member of the War Council of the I4th Army in the liberated Kirkenes. Foto: Fotokhronika TASS Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4891
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Frigjøringen av Finnmark
Description: Original bildetekst: North Norway: Soviet soldiers meet with Norwegians in the Liberated Kirkenes in 1944. Sovjetiske soldater møter nordmenn i det frigjorte Kirkenes. Russisk kilde. Foto: Fotokhronika TASS Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 5213
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Kautokeino 17. mai 1945
Description: Original bildetekst: Vi stekte vafler, dekket bord ute, kokkene som bor i teltene her, kokte kakao, ellers hadde vi en pakke kjeks, og en plate melkesjokolade til hver. Gjestene kom og man gikk til bords, barn i alle aldre. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Albumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes. Arkivreferanse: PA-0873: Lysnes, Marie, Riksarkivet.
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4459
Tags: norge feiring finnmark andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015De gir ikke opp
Description: Original bildetekst: Fiskeværet Berlevaag er blant de stedene tyskerne har jevnet med jorden oppe i Finnmark. Ikke et beboelseshus står igjen, og av en befolkning på 1600 er bare 70 tilbake. Disse lever i kjellere som de har lagt bord over. På bildet ser en Berlevaag, slik som fiskeværet nå tar seg ut fra sjøsiden. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4387
Tags: norge finnmark 2verdenskrig berlevåg andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ruiner i Kirkenes
Description: Original bildetekst: North Norway: Housing in Kirkenes destroyed by the Nazis in 1944. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 5821
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Ridge Pool, Ballina, Co. Mayo
Description: King Street, Ballina, Co. Mayo Not King Street Ballina Co. Mayo, nor King Street, Ballina, New South Wales, this is a view overlooking the famous Ridge Pool and the old fish traps on the River Moy. The Ballina salmon weir has stood at the mouth of the River Moy, Ireland’s most prolific salmon river, for over 300 years. Originally built in the 16th Century, the weir has functioned since that time as a means of harvesting salmon that were channelled into one of its nine holding boxes as they made their way upstream to spawn. In these more enlightened times, all commercial exploitation of salmon on the River Moy has ceased and the ancient structure of the weir has now been modified to accommodate a series of electronic fish counters whose function is to provide valuable information on salmon stocks which will ultimately be used in the conservation of the species Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: [between ca. 1865-1914 NLI Ref: L_CAB_01999 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 11558
Tags: ireland mill footbridge tidal seatrout ballina weir connaught glassnegative comayoMain Street, Donaghmore, Co. Tyrone
Description: Main Street, possibly Dungannon, Co. Tyrone. derangedlemur with customary speed identifies this photo as Donaghmore, not Dungannon as our Catalogue suggests. Did you know that as per the 1911 census there was a Donaghmore, in Tyrone, Down, Meath, Queens County (Laois) and Wicklow, is this a record? I am surprised that there was no comment on the shop sign "Emigration Agency" which is clearly visible in this photo. I have visited the Donaghmore Famine Workhouse Museum in Co. Laois, and it was well worth the visit. The Museum aims to tell the story of the families who lived and died within the Famine Workhouse walls before, during and after the Great Famine. See www.donaghmoremuseum.com/ Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: between ca. 1865-1914 NLI Ref: L_ROY_09041 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 13652
Tags: robertfrench williamlawrence lawrencecollection lawrencephotographicstudio thelawrencephotographcollection glassnegative nationallibraryofireland donaghmore cotyrone northernirelandGap Cottage, Killarney, Co. Kerry
Description: NOT - Kate Kearney's Cottage, Killarney, Co. Kerry as per our Catalogue and the face of the photo. Thanks to Beara Peninsula we now know that this is not the infamous Kate Kearney's Cottage it is in fact Gap Cottage at the Head of the Gap of Dunloe. Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: between ca. 1865-1914 NLI Ref: L_CAB_01036 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 12149
Tags: robertfrench williamlawrence lawrencecollection lawrencephotographicstudio thelawrencephotographcollection glassnegative nationallibraryofireland gapcottage katekearneyscottage kerryDublin saves Cork
Description: Dublin and Cork fire brigade appliances. We were not sure if this photo was for our the Irish War of Independence or the Irish Civil War albums so we did not add it to either. We are no confident to change the date and add this to the Irish war of Independence album thanks to information supplied by Carol Maddock . She tells us that on Sunday 12th December 1920 a Dublin Fire Brigade contingent were conveyed by the special train to Cork to help with the fires during the Burning of Cork OwenMacC Tells us that the Dublin vehicle is a Leyland, "In 1909 the Chief Fire Officer of Dublin arrived at the Leyland works and told the astounded company that he had decided that they built the finest petrol truck chassis in the country, and that nothing but the best would be good enough for his proposed new fire engine. Though Leyland protested that they knew nothing of fire engine design, the astute fireman had come armed with his own ideal specification and Leyland agreed to build his engine" Photographer: W. D. Hogan Collection: Hogan-Wilson Collection Date: 12th or 13th December 1920 NLI Ref.: HOGW 143 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 22290
Tags: hoganwilsoncollection wdhogan nationallibraryofireland dublinfiredepartment dublinfirebrigade corkcorporation edinburghhotel 1921 1922 firemen2015.10 Canada Optical Company postcard
Description: Postcard depicting a drawing of the Canada Optical Company factory in Deseronto, Ontario: "Manufacturers of distinguished ophthalmic frames". The factory was on the south side of Main Street, Deseronto, on the southwest corner of its junction with Mill Street. Part of a collection of materials relating to the factory donated by Don Simpson, former general manager of the plant, in April 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 4784
Tags: art drawings postcards 1970s businesses factoriesLong Cars, Gorey, Co. Wexford
Description: What a lovely photograph, it even has not one but two dogs!!. It seems that Long Cars are a type of early public transport (strike free perhaps?) Carol Maddock refers us to an advertisment in the Irish Times from 1894 which states that we are only 4 miles from sea by long cars constantly running.... There are 13 Car Drivers in the 1901 census for the area, I am presuming they drive this type of car? ONLY 2 Months and 6 Days to go............ I cant wait for the 8th July, what about you? Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Circa 1900 NLI Ref: L_ROY_10655 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 14326
Tags: ireland dog dogs bakery spaniel grocery publictransport wexford gorey liptonsteaBest days of your life?
Description: Boy on donkey : commissioned by Mrs. Beecher, Castlefarm, Lismore. Thanks for all the comments, the consensus seems to be that the boy may be Edward Becher at about age 10. If this is correct it leads us to a grave record in France as follows: Rank: Lieutenant Date of Death: 19/07/1916 Age: 19 Regiment/Service: Royal Munster Fusiliers 8th Bn. Grave Reference: I. F. 7. Cemetery: MAZINGARBE COMMUNAL CEMETERY EXTENSION Additional Information: Son of Edmund W. and Ella Becher, of Ardagh, Lismore, Co. Waterford. This photo fits well into our Album "Best days of your life?" and I have made the executive decision to rename the photo exactly the same as the album, I will leave it to you to answer the question for this boy. Photographer: A. H. Poole Collection: Poole Photographic Studio, Waterford Date: Circa January 1908 NLI Ref: POOLEWP 1774a You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 12129
Tags: ahpoole arthurhenripoole glassnegative nationallibraryofireland lismore royalmunsterfusiliers 1971916 boy donkey mrsbeecherHMS Victoria on the River Tyne
Description: HMS Victoria, passing through the Swing Bridge, Newcastle upon Tyne, 1889 (TWAM ref. D.VA/24/3). She was launched at the Elswick Shipyard of Armstrong Whitworth on 9 April 1887. ‘Workshop of the World’ is a phrase often used to describe Britain’s manufacturing dominance during the Nineteenth Century. It’s also a very apt description for the Elswick Works and Scotswood Works of Vickers Armstrong and its predecessor companies. These great factories, situated in Newcastle along the banks of the River Tyne, employed hundreds of thousands of men and women and built a huge variety of products for customers around the globe. The Elswick Works was established by William George Armstrong (later Lord Armstrong) in 1847 to manufacture hydraulic cranes. From these relatively humble beginnings the company diversified into many fields including shipbuilding, armaments and locomotives. By 1953 the Elswick Works covered 70 acres and extended over a mile along the River Tyne. This set of images, mostly taken from our Vickers Armstrong collection, includes fascinating views of the factories at Elswick and Scotswood, the products they produced and the people that worked there. By preserving these archives we can ensure that their legacy lives on. (Copyright) We're happy for you to share this digital image within the spirit of The Commons. Please cite 'Tyne & Wear Archives & Museums' when reusing. Certain restrictions on high quality reproductions and commercial use of the original physical version apply though; if you're unsure please email [email protected]
Owner: Tyne & Wear Archives & Museums
Views: 18100
Tags: england sky people blur industry window water glass metal stonePhoto Romania Festival 2015
Description: May 16–24, Cluj-Napoca, Romania. Costică Acsinte Exhibition and book launch event. You are all welcomed! www.facebook.com/events/1828314074059816/
Owner: Costică Acsinte Archive
Views: 6120
Tags:The road to Newcastle Co. Down
Description: Street in small country town, mainly 1-storey houses including, many thatched, church, square tower four spirelets, wooded and bare hill in background. The location of this photo was identified in a flash by derangedlemur as Newcastle Co. Down. Slieve Donard in the background was the big hint. Slieve Donard from Irish: Sliabh Dónairt, meaning "Dónairt's mountain") is an 850-metre (2,790 ft) mountain in County Down, Northern Ireland. Part of the Mourne Mountains, it is the highest peak in Northern Ireland and in the wider province of Ulster. Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: 1860 - 1883 NLI Ref: STP_2248 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 13167
Tags: ireland newcastle mainstreet northernireland ulster codown mountainsofmourne slievedonard newcastlecountydown nationallibraryofirelandParty of ten
Description: Party of ten people standing and reclining on an island or peninsula, with hills in the background. This lovely picture was taken in front of the Lake Hotel as can be seen in OwenMacC link to the OSI map below. Owen also informs us that the four stone columns are there as markers of the road in times when the lake is high. In the map link it does say that the area is liable to flood. On the face of the earlier OSI map (6") the Hotel premises is labeled as Castlelough. Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: Circa 1860 - 1883 NLI Ref: STP_0654 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 15996
Tags: ireland boats cattle cows muckross killarney boathouse munster roadmarkers purplemountainBergens offentlige Bibliotheks Læsesal for Barn og Ungdom
Description: Beskrivelse / Description: Bergen Public Library - Reading room for children and young adults. Biblioteksjef Valborg Platou står under klokka. Dato / Date: 1906 Sted / Place: Hordaland, Bergen, Bergen offentlige bibliotek / Bergen Public Library Fotograf / Photographer: ukjent / unknown Utgiver / Publisher: ukjent / unknown Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h postkort, sølvgelatin Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_06871
Owner: National Library of Norway
Views: 6588
Tags: nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway bergen interiør hordaland bibliotek library libraries bøker booksNorwegian Lutheran Church, Willow City, North Dakota
Description: Dato / Date: ukjent / unknown Sted / Place: USA, North Dakota, Bottineau County, Willow City Fotograf / Photographer: ukjent / unknown Utgiver / Publisher: ukjent / unknown Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h postkort, sølvgelatin Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07374
Owner: National Library of Norway
Views: 6570
Tags: churches postcards northdakota willowcity kirker postkort nasjonalbiblioteket bottineaucounty nationallibraryofnorway arkitekturfotografiCorry - Obelisk, Newry, County Down
Description: Triangular green, railed, with square tapered column inscribed Corry on 6-step base, 2-storey public buildings 3-storey terraced streets, in background wooded hills in far background. It fascinates me that an old photo like this one can raise so many interesting stories. Such as, a duel in the Irish parliament involving Henry Grattan, water fountains in Newry, Dun Laoghaire and Australia and a Baron to the Throne of Poland in the reign of King Stanislaw August Poniatowski. It is worth reading all the comments and the associated link. Our thanks to all of today's contributors: derangedlemur sharon.corbet beachcomberaustralia OwenMacC pellethepoet and John Spooner Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: 1872-1883 NLI Ref: STP_2143 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 16629
Tags: ireland monument obelisk northernireland drinkingfountain ulster corry 1839 newry codownMessrs Cooke Bros, Baronstrand Street, Waterford, shopfront
Description: Great excitement in Library Towers today, Mary O'Leary and myself visited our boss Katherine McSharry, we had a lovely time and celebrated the milestone of reaching 30 Million views on our Flickr Stream. Back to business, sharon.corbet believes that the shop has been newly (re)built - there's a photo from March 1912 (still called Grainger's shop and house) where there is construction going on. She also advised that the "-ines" sign visible on the building to the left above is part of "McCormicks Harvesting Machines". Photographer: A. H. Poole Collection: Poole Photographic Studio, Waterford Date: Circa 6th July 1912 NLI Ref: POOLEWP 2405 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 13298
Tags: ahpoole arthurhenripoole glassnegative nationallibraryofireland ireland waterford munster cookebros barrowstrandstreet graingersshopRecto of Gum leaf Band at Lake Tyers, Victoria.
Description: Part of Jim Davidson Australian postcard collection, 1880-1980. Persistent URL nla.gov.au/nla.pic-vn6448949-s1
Owner: National Library of Australia Commons
Views: 2252
Tags: nationallibraryofaustralia xmlns:dc=httppurlorgdcelements11 dc:identifier=httpnlagovaunlapicvn6448949s1Glenarm, Co. Antrim.
Description: Raising the "Location Identified* flag in double quick time thanks to derangedlemur who identified this photo as being Glenarm, Co. Antrim. Specifically the river mouth of the Glenarm River. The Church is the Church of Saint Patrick in the parish of Tickmacrevan. The Church was built in 1768 and we see from A link to the DIA that "The church, which occupies the site of an ancient monastery, close to the shore near the town, was built in 1768, at the expense of the noble family of McDonnell, and was enlarged in 1822, by a loan of £500 from the late Board of First Fruits: it is a plain building with a tower and spire." The more examples of the Stereo Pairs Collection I see the more I like the collection! Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: Between 1860 1883 NLI Ref: STP_0404 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 13162
Tags: thestereopairsphotographcollection lawrencecollection stereographicnegatives jamessimonton frederickhollandmares johnfortunelawrence williammervynlawrence nationallibraryofireland sailingvessels quayGroup of two : commissioned by Mr. Synnott. Solicitor. Enniscorthy
Description: I think DannyM8 might have finally cracked this one. He proposes John A. Sinnott as the older man and his nephew John Nicholas Scallan a recently qualified a solicitor as the younger man. Sharon thinks the photo may have been taken at the time Scallan joined his uncles firm. John N. Scallon gets married in 1909 and by that time the marriage notice mentions his late uncle - John A. Sinnott. I note that John A. Sinnotts father was Nicholas. sharon.corbet Sharon finds John Nicholas in the 1901 census as a Solicitors Apprentice. Therefore I am going to use the People Identified tag, which has been redundant for a while!! Niall McAuley and sharon.corbet Think the younger man might be Michael O'Dempsey and they point to a document that shows he was shot as a spy in 1922 - see here, it is worth a read Having made the error of posting this photo for a second time and then seeing the interest it generated we may do the same again - watch this space!! Photographer: A. H. Poole Collection: Poole Photographic Studio, Waterford Date: Circa 29 September 1906 NLI Ref: POOLEWP 1616 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 20226
Tags: ahpoole arthurhenripoole glassnegative nationallibraryofireland enniscorthy wexford ireland leinster sinnott synnottTullyganter Quarries & Chemical Works, Carnlough, Co. Antrim
Description: it's hard to believe but none of the industrial buildings that we see in this photo survive, There is not even a hint of their existence, Evidently the buildings were there to transform peat into ammonium sulphate but it seems to have been a process that was ultimately unprofitable. robinparkes Tells us that all the plant we see has been cleared away. Please don't forget to keep an eye on our blog there is an interesting article on The Annie O’Farrelly Papers, by Fiona Hughes, NLI Archival Student You can access the blog HERE or go straight to the Catalogue link to the Annie O'Farrelly Papers, 1915-1980 Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Circaa 1905 - 1914 (Per Sharon Corbet) NLI Ref: L_ROY_10112 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 13722
Tags: ireland peat northernireland ulster carnlough glassnegative coantrim cleanedup gortin cregganCeltic Cross, Aran Islands.
Description: One of our first photos from Inismore on the Aran Islands. As per Sharon the Cross was carved by the Farther of Pádraig Pearse. James Pearse, established a stonemasonry business in the 1850s a business which flourished and provided the Pearses with a comfortable middle-class upbringing. Pearse's father was a mason and monumental sculptor, and originally a Unitarian from Birmingham in England. swordscookie aka Sean Mulligan tells us about footwear called Pampooties which were used extensively on the island. Beachcomber provided the following, "They are formed of a single piece of untanned hide folded around the foot and stitched with twine or a leather strap. Hide from the buttocks was most often used. The hair was usually left and this improved the shoe's grip. The raw hide is kept flexible by use and the constant damp conditions of Western Ireland. However the shoes are not made to last. They are prone to rot and were usually kept for as little as a month or less. ... " Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: 1893 NLI Ref: L_ROY_05054 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 18843
Tags: england carved birmingham ss cogalway duras 1850s aran arran unitarianBoat House, Belfast, Co. Antrim
Description: sharon.corbet tells us that the building was erected in 1897 so I have adjusted the dates to reflect that fact. There is a Titanic connection in that the building was opened in 1898 by Mrs W J Pirrie, wife of the managing director of Harland and Wolff; among the well-wishers was Mr Gustav Wolff, also representing Belfast craft of a larger size. Our resident Oarsman (retired?) swordscookie Tells us "I was rowing in the late 60's and early '70's and before the Troubles Belfast was a key regatta as were Banbridge, Portadown and the Portora Head of the River! We were in Belfast in 1970 and changed, got our boats ready here! I remember it well but even more the Lagan course which was like a series of S hooks!" The saddest note comes from robinparkes who posts his picture of the destroyed club house after a IRA bomb in 1972.. Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Between 1897 - 1914 NLI Ref: L_CAB_05346 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 23177
Tags: ireland belfast northernireland regatta ira titanic bomb 1972 destroyed clubhouseAt Woodstock County Kilkenny
Description: A beautiful statue of a lady (without hat) in the house "Woodstock" in Co. Kilkenny! Thanks to Seuss. who tells us that the Sculpture is of Mary Blachford Tighe (1772-1810) as sculpted by Lorenzo Bartolini ca. 1820. Mary Tighe was an accomplished poet and her poem Psyche was admired by many and praised by Thomas Moore in his poem, "To Mrs. Henry Tighe on reading her Psyche" See Wikipedia Mary Tighe sharon.corbet Tells us that the the subject matter of the photo was destroyed in a disastrous fire on July 2nd 1922 see The Irish Aesthete ............ the family spent less time at Woodstock and once the War of Independence broke out the Tighes brought the house’s more valuable furniture and pictures to England. It proved a judicious move since the building was occupied first by members of the hated Black and Tans and then by the Free State Army. The latter left Woodstock on July 1st 1922 and the following day it was set alight, most probably by anti-Treaty forces. All the remaining contents, including the library and Bartolini’s statue of Mary Tighe, were destroyed in the blaze. It was, like so many similar occurrences of the period, an entirely gratuitous act of vandalism that did nothing other than rob Ireland of another part of her cultural heritage. Finally, the well traveled Sharon shares with us "I have just returned from Florence. The plaster orginial of Lorenzo’s statue of Mary Tighe is in the museo de l’academica there" Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: 1868 - 1914 NLI Ref: L-ROY-01913 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 27112
Tags: kilkenny ireland fire florence woodstock inistioge glassnegative thomasmoore leinster lorenzobartoliniNavan (An Uaimh), Co. Meath, Ireland
Description: This view of a town from the far side of a river with an imposing church and probably school nearby might interest you. Is it Enniskillen? no it's Navan, Co Meath another Location Identified well done Niall McAuley . Niall also points to the canal lock in the right foreground and identifies it as Metge's Lock. whatsthatpicture James Morley - Tells us that this image has made it into Explore (something that is a magical process based on secret Flickr algorithms!) I also discovered that Flickr Explore uses the strange concept Interestingness Photographer: Unknown Collection: Eason Photographic Collection Date: Circa 1900 - 1939 NLI Ref: EAS 1729 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 41505
Tags: river church lock eason easonson easoncollection glassnegative 20thcentury nationallibraryofireland navanShipquay Street Derry/Londonderry.
Description: This is one of a stereo pair from the Lawrence Collection. The title is "Low angle railings Civil Building with clock tower and dome, statue with small plinth in front. Lisburn, Co. Antrim. Location Identified - derangedlemur Niall McAuley and sharon.corbet have shown this not to be Lisburn as noted in the title, but actually Derry/Londonderry, Shipquay Street to be precise, well done you three. A little information on the Collection. The Stereo Pairs Photograph Collection was acquired by the National Library with the Lawrence Collection, though it has always been considered a separate collection as the images cover an earlier period than the main Lawrence Collection, are a different format and were not created by the Lawrence firm. The stereographic negatives in the collection were the work of Dublin photographers James Simonton and Frederick Holland Mares and were acquired, probably purchased, by John Fortune Lawrence, a brother of William Mervyn Lawrence. They were printed and marketed by William Lawrence until the popularity of stereos waned in the 1880's. Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: Circa 1860 - 1883 NLI Ref: STP_2285 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 24753
Tags: derry townhall diamond walls baxter ferguson statue londonderry strokecity northernirelandRegent Street from Conway Square, Newtownards, County Down
Description: Creator: Photographer of archive image unknown (image from 1929, Ards Tourist Trophy Race). Date: 1929 & 23rd January 2015 Original Format: Photographic print Description: Ards Tourist Trophy Race entering Conway Square, Newtownards, County Down. PRONI Ref (of archival image): D3911/5 Copying and copyright: Please see www.proni.gov.uk/index/research_and_records_held/copying_... For Copy Orders, contact: Email: [email protected] For fees and charges see: www.proni.gov.uk/index/about_proni/are_there_any_fees_and...
Owner: Public Record Office of Northern Ireland
Views: 12026
Tags: car race racecar vintage tourist racing trophy tt merge ulsterBåtsfjord i Finnmark reddet fra tyskerne
Description: Original bildetekst: Dette bildet er tatt under militærmisjonens rundreise i november til befridde områder av Finnmark. Båtsfjord, som sees på bildet er reddet fra tyskernes ødeleggelser, og hit ble da mange husville bragt fra omliggende fiskevær. På havnen ligger et tysk forsyningsskip, delvis senket, men høyt nok i vannet til at befolkningen kan forsyne seg av forrådene ombord. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3640
Tags: norge finnmark 2verdenskrig båtsfjord andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Befrielsen av Nord-Norge
Description: Original bildetekst: Etterat russerne hadde rykket inn i Kirkenes og Øst-Finnmark kom i begynnelsen av november Den norske militærmisjonen under ledelse av oberst A.D. Dahl og de første norske troppestyrker fra Storbritannia, for sammen med Den russiske Ishavsarme å føre kampen videre mot tyskerne i Nord-Norge. Bildet er tatt under et besøk som representanter for Misjonen avla i Vadsø kort etter ankomsten til Norge. En ser oberst Dahl i samtale med den nyutnevnte fylkesmann, redaktør Peder Holt. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3986
Tags: norge finnmark 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring 00ukjent vårslipp2015Befrielsen av Nord-Norge
Description: Original bildetekst: I Øst-Finnmark er nå opprettet et helt norsk indre styre. Den første norske fylkesmann er tilsatt, nemlig redaktør Peder Holt fra Vardø. Han har sitt sæte i Vadsø. Norske krigsforbrytere og quislinger dømmes av norske myndigheter. Nordmennene hadde dannet et administrasjonsapparat for fylket og kommunene straks tyskerne forlot Øst-Finnmark, og dette ble i hovedtrekkene godkjent da de norske regjeringsrepresentantene kom de første dager av november. Bildet viser Peder Holt på sitt kontor. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3429
Tags: norge finnmark vadsø 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Nord-Norge i ruiner under tyskernes retrett
Description: Original bildetekst: Småbyene og fiskeværene i Nord-Norge ligger som ødeleggelsens monumenter over tysk mordpolitikk, med husene i ruiner og skorsteinspipene stikkende opp mot himlen. I Kirkenes var ødeleggelsen nesten total, bare 28 hus sto tilbake. I Vadsø var 65-70% av byen ødelagt og i Vardø 85%. Innover Varangerfjorden til Vest-Tana er det nesten intet igjen. Bildet gir inntrykk av ødeleggelsene i Kirkenes. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3716
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Nord-Norge i ruiner under tyskernes retrett
Description: Original bildetekst: Småbyene og fiskeværene i Nord-Norge ligger som ødeleggelsens monumenter over tysk mordpolitikk, med husene i ruiner og skorsteinspipene stikkende opp mot himlen. I Kirkenes var ødeleggelsen nesten total, bare 28 hus sto tilbake. I Vadsø var 65-70% av byen ødelagt og i Vardø 85%. Innover Varangerfjorden til Vest-Tana er det nesten intet igjen. Bildet gir inntrykk av ødeleggelsene i Kirkenes. I Bakgrunnen sees endel av As Syd-Varangers bygninger og anlegg. Brannen er ennå ikke helt slukket. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3692
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Nord-Norge i ruiner under tyskernes retrett
Description: Original bildetekst: Småbyene og fiskeværene i Nord-Norge ligger som ødeleggelsens monumenter over tysk mordpolitikk, med husene i ruiner og skorsteinspipene stikkende opp mot himlen. I Kirkenes var ødeleggelsen nesten total, bare 28 hus sto tilbake. I Vadsø var 65-70% av byen ødelagt og i Vardø 85%. Innover Varangerfjorden til Vest-Tana er det nesten intet igjen. Bildet er tatt i sentrum av Kirkenes. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4085
Tags: norge finnmark sørvaranger 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Den ødelagte jords politikk
Description: Under sin retrett i Nord-Norge har tyskerne lagt alt øde etter seg. Selv de minste husene er blitt brent eller sprengt i luften og alle transportmidler satt ut av funksjon. Bildet viser ruinene av forretningsstrøket i Vadsø. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3991
Tags: norge finnmark vadsø 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Befrielsen av Nord-Norge
Description: Original bildetekst: En av de første novemberdager i år ankom fra Storbritannia til Nord-Norge en norsk militærdelegasjon under ledelse av oberst A.D. Dahl. Samtidig fulgte norske styrker som var utdannet i United Kingdom. Ved ankomsten til Vadsø var den del av befolkningen som var blitt tilbake, møtt frem på bryggen. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3818
Tags: norge finnmark vadsø andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Befrielsen av Nord-Norge
Description: Original bildetekst: Søndag 22. oktober i år rykket russerne inn i Norge. Tre dager senere var Sør-Varanger med Kirkenes befriet. De første dager av november ankom fra Storbritannia en avdeling spesialutdannede norske tropper samt en norsk militærdelegasjon under ledelse av oberst A.D. Dahl. Bildet er tatt i Kirkenes-avsnittet og viser befolkningen lytte til tale av oberst Dahl. Fotograf er usikker, men muligens Ole Friele Backer. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3849
Tags: norge finnmark kirkenes 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Lykkelige over å være fri igjen
Description: Original bildetekst: Tre små jenter fotografert etter at de hadde sett de norske troppene rykke inn i Kirkenes i begynnelsen av november 1944. De lykkelige smilene feier bort alle tegn på de strabaser som befolkningen i Kirkenes-området måtte gjennomgå før tyskerne ble jaget ut. Fotograf: Ole Friele Backer Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4270
Tags: norge finnmark kirkenes 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Befrielsen av Nord-Norge
Description: Original bildetekst: En av de første novemberdager i år kom den norske militærmisjon og den første avdeling spesialutdannede tropper fra de norske styrker i Storbritannia til Nord-Norge, og ble mottatt med begeistring fra befolkningens side. I Øst-Finnmark er nå opprettet et helt norsk indre styre. Den første norske fylkesmann er tilsatt, og norske krigsforbrytere og quislinger dømmes av norske myndigheter. Bildet viser en provisorisk politistasjon i Kirkenes. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 3943
Tags: norge finnmark kirkenes 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Kautokeino i ruiner
Description: Original bildetekst: Det vakre Kautokeino i det indre Finnmark frambyr idag et sørgelig syn. Den karakteristiske kirken, den stolte prestegården og lensmannsgården og de velskjøttede småhus spredt langs elva er ikke mere. Brent og sprengt av tyskerne under retretten, jevnet med jorden alt sammen. Nær 2000 av kommunens befolkning lever i dag inne på fjellvidda i gammer og telt. Bildet viser restene av en gård i Kautokeino. Fotograf er usikker, men muligens Ole Friele Backer. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4240
Tags: norge finnmark 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Kautokeino in ruins
Description: Originalbeskrivelse:The small township of Kautokeino in the county of Finnmark is today in a derelict state. The characteristic church, all the official buildings and private homes were razed to the ground by the Germans when they retreated from the area. About 2000 of the population are today living in the mountains in earth huts and tents. Picture shows a wrecked German car left by the occupation troops. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4510
Tags: norge foto finnmark hammerfest negativer andreverdenskrig frigjøringenavfinnmark vårslipp2015 tyskødeleggelseavnordnorgeKautokeino i ruiner
Description: Original bildetekst: Det vakre Kautokeino i det indre Finnmark frambyr idag et sørgelig syn. Den karakteristiske kirken, den stolte prestegården og lensmannsgården og de velskjøttede småhus spredt langs elva er ikke mere. Brent og sprengt av tyskerne under retretten, jevnet med jorden alt sammen. Nær 2000 av kommunens befolkning lever i dag inne på fjellvidda i gammer og telt. Men livet vender langsomt tilbake. Hittil er bygget to små hytter av tyske brakkelemmer blandt ruinene. Bildet viser den nyutnevnte ordfører i Kautokeino sin nybygde "residens". Grunnflaten er 4x4 meter og høyden 2 meter. Fotograf er ukjent, men muligens Ole Friele Backer. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4391
Tags: norge finnmark 2verdenskrig andreverdenskrig frigjøring kautokeinoguovdageainnu vårslipp2015Evakueringen av Finnmark
Description: Originalbeskrivelse: Dette er en av de mange plakater som ble slått opp i Hammerfest ved månedskiftet oktober-november 1944 i forbindelse med tyskernes tvangsevakuering av sivilbefolkningen i Nord-Norge. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219b)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4231
Tags: norge finnmark hammerfest 2verdenskrig evakuering andreverdenskrig frigjøring vårslipp2015Kirkenes 1944
Description: Kirkenes 1944. Oversiktsbilde Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4253
Tags: norge foto finnmark kirkenes negativer frigjøringenavfinnmark vårslipp2015Evakueringen av Finnmark
Description: Original bildetekst: Kjækan i Kvenangen, grenden er gjort om til ødemark. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 4767
Tags: norge finnmark hammerfest 2verdenskrig evakueringenavfinnmark vårslipp2015Hammerfest etter tyskernes retrett årskiftet 1944/45
Description: Oversiktsbilde fra Hammerfest etter ødeleggelsene. Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219g)
Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Views: 5175
Tags: norge finnmark hammerfest 2verdenskrig andreverdenskrig evakueringenavfinnmark vårslipp2015Costică Acsinte
Description: A short documentary by Tudor Mihăescu. June 2014 Used with permission. Find out more: Pe urmele lui Costică
Owner: Costică Acsinte Archive
Views: 5597
Tags: costicăacsintearchive tudormihăilescuLord French Ambush
Description: The car in which Lord French was ambushed: sergeant pointing out bullet hole. On 19 December 1919: The IRA attempted to assassinate the British Lord Lieutenant Lord French. The attack was carried out at Ashtown, in County Dublin. The IRA had been trying to assassinate Lord French for about three months. The IRA ambush party consisted of Mick McDonnell, Tom Kehoe, Martin Savage (Killed in the action) , Sean Tracey, Seamus Robinson, Sean Hogan, Paddy Daly (Leader), Vincent Byrne, Tom Kilkoyne, Joe Leonard, and Dan Breen. Two Dublin Metropolitan Policemen (D/Sgt Halley and Constable O'Loughlin), the driver of the second car (McEvoy) and one of the attackers (Dan Breen) were wounded.  The LK registration must have been an import from the UK. Photographer: W. D. Hogan Collection: Hogan-Wilson Collection Date: A day or two after 19th December 1919 NLI Ref.: HOGW 125 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 20469
Tags: murder ira bombs ambushed viceroy outrage ambush dmp assassins mcevoyViața socială
Description: very soon you'll be able to touch and smell #costicaacsinte
Owner: Costică Acsinte Archive
Views: 3608
Tags:7046. P. Z. Norwegian Carriole
Description: Dato / Date: ca. 1890-1900 Sted / Place: Sogn og Fjordane, Aurland, Nærøydalen Fotograf / Photographer: ukjent / unknown Utgiver / Publisher: Photochrom Zürich/Photoglob Zürich AG Digital kopi av original / Digital copy of original: photochrome Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: bldsa_FA1533
Owner: National Library of Norway
Views: 5031
Tags: horses hester cariole carriole photochrom nasjonalbiblioteket nationalcostumes photochrome bunader karjol12060. Jotunheimen - Veslefjeld med Beseggen, Gjende og Besvand
Description: Dato / Date: ukjent / unknown Sted / Place: Oppland, Vågå Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h papirpositiv Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07448
Owner: National Library of Norway
Views: 4719
Tags: mountains fjell jotunheimen gjende besseggen vågå oppland bessvatnet nasjonalbiblioteket andersbeerwilse2203. Sætersdalen Gruppe af Bønder
Description: Dato / Date: ca. 1885-1890 Sted / Place: Aust-Agder, Bygland Fotograf / Photographer: Axel Lindahl (1841-1906) Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h papirpositiv Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07446
Owner: National Library of Norway
Views: 3254
Tags: men women menn setesdal austagder kvinner nasjonalbiblioteket nationalcostumes bygland bunaderDungiven Castle, Co. Derry
Description: If you have some time please do visit our online exhibition, The 1916 Rising: Personalities and Perspectives. This study resource draws almost exclusively upon the collections of the National Library, including the Library’s rich holdings of books, newspapers, photographs, drawings, proclamations and, not least, manuscript material. In all, over 500 images have been selected for study and analysis. Visit the Exhibition here Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Circa 1865-1914 NLI Ref: L_CAB_00639 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 16509
Tags: ireland northernireland dancehall dannyboy ulster usarmy skinners glassnegative 1839 coderryNever Argue
Description: Solicitors window, Sligo, Co. Sligo. No this is not an April fools prank, there really was a firm of Solicitors in Sligo named Argue & Phibbs. Please read the comments below for some other (in)appropriately named firms. The partnership started in 1919 and the main men were Mr William Argue and Mr William Talbot Phibbs. The firm continued to trade (surely Solicitors do not trade!) as "Argue & Phibbs" until the death of Mr Phibbs in 1944. From www.sligotown.net Photographer: James P. O'Dea Collection: James P. O'Dea Date: between June 1937 and November 1977 NLI Ref.: ODEA 40/43 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 17164
Tags: ireland solicitors sligo connaught lawfirm solicitor cosligo nationallibraryofireland neverargue wrighthassallca_20150328_014
Description: Costică Acsinte Archive
Owner: Costică Acsinte Archive
Views: 2417
Tags: rou glassplates românia ialomita costicăacsintearchive 20150328My hat is better than yours!
Description: Block of buildings in park-land with people, modern Gothic style church, linked to main wing of eight bays width, porch. I'm not sure how she did it but sharon.corbet identified this location within minutes as St Peter's College, Wexford. Well done Sharon. In one of Sharon's links there is a list of "Notable Alumni", including - John Banville, Des Bishop, Cardinal Tomás Ó Fiaich, Neil Horan (Notorious for Grand Prix and Olympic marathon protests) and Colm Tóibín. The Chapel is the earliest in the country designed by Pugin as per Niall McAuley. Niall also suggests a date range of 1860-1877 with a distinct lean towards the 1860's. I have changed the date range accordingly. From today's Irish Times Rising commemoration programme to be unveiled at Collins Barracks. ......The National Library is developing a major online resource (it) will include thousands of letters and artifacts from the seven signatories and others. Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: 1860-1877 NLI Ref: STP_1549 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 16535
Tags: thestereopairsphotographcollection lawrencecollection stereographicnegatives jamessimonton frederickhollandmares johnfortunelawrence williammervynlawrence nationallibraryofireland gothicstylechurch irelandDonkey Power!
Description: Village street, donkey carts, people in foreground, modern small church in middleground. Thanks to derangedlemur we know that this is Castleconnell Co. Limerick. swordscookie aka Sean Mulligan tells us a few stories about his family who lived near here. "I was looking at this and never realised where it was until the Lemur (who else?) identified it! My antecedents came from there and indeed were connected (as servants) with the deBurgho's who are mentioned above! One of the girls in my grandmothers family ran off with a relative of that family and they eloped to Australia where their descendants are living today! We keep in touch and they have been over a couple of times! One of my fathers uncles helped found the rowing club in Castleconnell back in the 1880's and today my nephew and his daughters are involved as coach and crew! The granduncle was drowned when crossing from the quay in Limerick to a ship, a fact which was mentioned in a shot Carol put up of a steamer berthed in the city! Ladies and Gentlemen we have created two new albums for your enjoyment, one containing 46 photos, each with over 50,000 views and the second containing 8 photos, each with over 100,000 views. I am sure you will find some of your favorites in the albums. So, if you have a moment click on the following links - 50,000+ Views and 100,000+ Views Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: between ca. 1860-1883 NLI Ref: STP_1867 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 23798
Tags: school ireland church donkey barefoot limerick munster 1858 1863 castleconnellCelebrating 30,000,000 Views
Description: Thank you all for making our Flickr Stream such a success - we have just reached 30,000,000 views, and its all down to you. We are very proud to present our top 10 most viewed photos.
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 23935
Tags: dublin dog 1930s amazing automobile trinitycollege archive taxidriver top10 celebrateVartry Lake, Roundwood, Co. Wicklow
Description: I would think reservoir is more correct than lake as it is man made. It took a long time to get a streetview but OwenMacC seems to have gotten it nearly spot on, thanks Owen. Before this reservoir was built most drinking water in Dublin was taken from the Canals and it was not a very suitable supply, whereas the water from the Vartry was soft and sweet. Sir John Gray, him of the statue in O'Connell Street and at one time the owner of the Freeman's Journal, was instrumental in having the waterworks located in Roundwood. He died at Bath in England on 9 April 1875. Shortly after his death, his contributions to the provision of the water supply, and the beneficial impact this had to conditions of public health in Dublin, were recognised in a memorial statue on O'Connell Street. Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Between 1865 - 1914 NLI Ref: L_ROY_00523 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 15752
Tags: ireland dublin lake animal statue bath dam canals reservoir wicklowHotel, Clonbur, Co Galway
Description: A very interesting photo of a fishing party in Clonbur Co Galway, They can proceed north to Lough Mask or south to Lough Corrib, I wonder which lake and if their piscatorial pursuits were rewarded on the day in question? sharon.corbet Directs us to the census records for the Joyce household in 1901, wherein there is listed a 16 year old Coachman James Kavanagh, could he possibly be one of the drivers in our photo? Thanks also to Sharon for pointing out that we are actually in Co Galway rather than Mayo as stated in our catalogue. Derangedlemur and beachcomberaustralia both inform us that surprisingly the Google Streetview cars did not go down this particular street, I wonder why? Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date:Between 1865 - 1914 NLI Ref: L_CAB_06828 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 17773
Tags: horses foto cogalway donkey mount connemara gaeltacht pferde gable burkesStreet in Bushmills, Co. Antrim
Description: A lovely quiet street that has known many changes! I believe we achieved a new record today - for the first time we had three street views - thanks for the effort. By the way, OwenMacC thinks that derangedlemur's one is the best representation of the photo!! sharon.corbet Tells us that The War Memorial visible today was added in 1921, so it's before that, I have updated the date range to reflect this. No mention of Whiskey - I will have to remedy that myself with the following short piece from official website Bushmills.com 1918-20 A new chapter : Bushmills Whiskey made an impression on some of the most prolific authors of the time. It gets a mention in Ulysses and, not surprisingly, in On Booze. I know that "On Booze" is by F. Scott Fitzgerald, I am not sure about the author of other buke!! Photographer: Unknown Collection: Eason Photographic Collection Date: 1900 - 1921 NLI Ref: EAS_0378 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 17438
Tags: ireland mainstreet whiskey northernireland 20thcentury eason bushmills ulster glassnegative coantrimMansion, Blarney, Co. Cork!!
Description: This is intended to confuse the uninitiated! Everybody knows that Blarney is in Cork? Of course you all knew that Blarney is in Cork not Kerry as per our catalogue. This fine house unlike some we have seen recently survived the troubles of the 1920's. Niall McAuley Thinks that the photograph was taken from Blarney Castle, which we featured a few weeks ago. If you have a few minutes please have a look at our blog there is an interesting article on The Annie O’Farrelly Papers, by Fiona Hughes, NLI Archival Student You can access the blog HERE or go straight to the Catalogue link to the Annie O'Farrelly Papers, 1915-1980 Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: 1875 - 1932 NLI Ref: L_CAB_06386 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 16886
Tags: ireland cork kerry haha blarneycastle munster glassnegative lanyon robertfrench williamlawrenceBridge Street showing First Presbyterian Church, Portadown, Co. Armagh
Description: This lovely shot shows an idyllic scene of days gone by with watchers and non-watchers aplenty! It even has a dog to satisfy DannyM8. Surprising to see an Eason photo featuring another photographers premises (Moffett's) so prominently, perhaps Moffett sold some Eason products. I notice on the streetview that the chimney in the background is gone, we will have to start a search to find one that is still in existence. Does anyone read these updated summaries? If you do please leave a comment below saying "I read the summaries". Thanks Mary. Photographer: Unknown Collection: Eason Photographic Collection Date: 1900 -1939 NLI Ref: EAS_0093 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 16516
Tags: dog northernireland 20thcentury eason ulster armagh glassnegative moffett portadown presbyterianchurchOrnamental garden, Kylemore, Co Galway
Description: Kylemore Gardens, Co Galway is the location of this photo. It is part of the Kylemore House / Abbey estate. The Gardens were built along with Kylemore House between 1867 and 1871. It Transpires that there were 21 heated glass houses including a 60 foot banana house, vineries, peachery, ferneries and exotic fruit and veg of all kinds. Tropical fruit such as bananas oranges and pineapples along with grapes peaches and other items were raised in the heated greenhouses, which I think is very impressive for a house in Connemara over 140 years ago. Photographers: Frederick Holland Mares, James Simonton Contributor: John Fortune Lawrence Collection: The Stereo Pairs Photograph Collection Date: 1871 - 1883 NLI Ref: STP_1414 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 23724
Tags: thestereopairsphotographcollection lawrencecollection stereographicnegatives jamessimonton frederickhollandmares johnfortunelawrence williammervynlawrence nationallibraryofireland ireland greenhouseGeorges Street, Dungannon
Description: An interesting photo and another of our stream selected by Flickr Explore because of its interestingness . This selection does increase traffic to our stream. We find ourselves in County Tyrone, with a view down a very busy Georges Street, in contrast the modern street views show a street that is a shadow of the image we see from over 100 years ago, Thanks for all the comments - If you have the time I suggest that you read through them all. Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: 1880 - 1900 NLI Ref: L_ROY_03924 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 31594
Tags: ireland interestingness explore northernireland tyrone glassnegative dungannon georgesstreet robertfrench williamlawrenceVinter i Norge
Description: Dato / Date: utgitt ca. 1930 Sted / Place: Galdhøpiggen Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Utgiver / Publisher: Oppi Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07323
Owner: National Library of Norway
Views: 4126
Tags: schnee winter snow reindeer vinter norwegen postcards reinsdyr postkort rentiereKissing the Blarney Stone
Description: This shot of the iconic tourist experience in Ireland was taken a long time ago. You might also like Sean O'Neill's photo which was part of the The Lawrence Photographic Project 1990/1991. This was a project where one thousand photographs from the Lawrence Collection in the National Library of Ireland were replicated a hundred years later by a team of volunteer photographers, thereby creating a record of the changing topography of the selected locations. Here is the link to the collection in our ever useful catalogue. Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Circa 1868 - 1914 NLI Ref: L-ROY-01913 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 18474
Tags: ireland cork blarney blarneycastle munster blarneystone glassnegative robertfrench williamlawrence nationallibraryofirelandVinterlandskap i Norge / Winter landscape in Norway
Description: Dato / Date: utgitt ca. 1920 Sted / Place: Ulsvoldseter i Sel, mot Blåhøi Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Utgiver / Publisher: Mittet & Co. Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07319
Owner: National Library of Norway
Views: 4630
Tags: winter mountains vinter postcards fjell postkort hytter setre nasjonalbiblioteket vinterlandskapVinterlandskap i Norge / Winter landscape in Norway
Description: Dato / Date: utgitt ca. 1920 Sted / Place: Ulsvoldseter i Sel, mot Blåhøi Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Utgiver / Publisher: Mittet & Co. Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07316
Owner: National Library of Norway
Views: 3548
Tags: winter mountains vinter hütte norwegen postcards fjell postkort koloriert hytterViul bro i vinterlandskap / Viul bridge in winter landscape
Description: Dato / Date: utgitt ca. 1920 Sted / Place: Viul bru over Randselva, Ringerike Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Utgiver / Publisher: Mittet & Co. Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07239
Owner: National Library of Norway
Views: 3143
Tags: winter vinter bridges postcards broer postkort bruer nasjonalbiblioteket vinterlandskap andersbeerwilseViul bro i vinterlandskap / Viul bridge in winter landscape
Description: Dato / Date: utgitt ca. 1920 Sted / Place: Viul bru over Randselva, Ringerike Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) Utgiver / Publisher: Mittet & Co. Digital kopi av original / Digital copy of original: trykt postkort Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway Lenke / Link: www.nb.no Bildesignatur / Image Number: blds_07237
Owner: National Library of Norway
Views: 2913
Tags: winter vinter bridges postcards broer postkort bruer nasjonalbiblioteket vinterlandskap andersbeerwilse2015.01(1)
Description: Rear view of an iron made in Deseronto, Ontario, in the 1930s-1940s by the Redi-Heat Electric Company Limited. Image donated by Silvy Embury, January 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 1641
Tags:2015.01(2)
Description: Rear view of an iron made in Deseronto, Ontario, in the 1930s-1940s by the Redi-Heat Electric Company Limited. Image donated by Silvy Embury, January 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 1190
Tags:2015.01(3)
Description: Side view of an iron made in Deseronto, Ontario, in the 1930s-1940s by the Redi-Heat Electric Company Limited. Image donated by Silvy Embury, January 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 1121
Tags:2015.01(4)
Description: Front view of an iron made in Deseronto, Ontario, in the 1930s-1940s by the Redi-Heat Electric Company Limited. Image donated by Silvy Embury, January 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 1273
Tags:2015.01(5)
Description: Rear view of an iron made in Deseronto, Ontario, in the 1930s-1940s by the Redi-Heat Electric Company Limited. Image donated by Silvy Embury, January 2015.
Owner: Deseronto Archives
Views: 1221
Tags:Main Street, Wexford.
Description: This fine shot of Main Street in Wexford is well worth an airing! Photographer: Robert French Collection: The Lawrence Photograph Collection Date: Circa 1865 - 1914 NLI Ref: L_ROY_04771 You can also view this image, and many thousands of others, on the NLI’s catalogue at catalogue.nli.ie
Owner: National Library of Ireland on The Commons
Views: 29089
Tags: ireland men mainstreet wexford loitering glassnegative robertfrench williamlawrence nationallibraryofireland lawrencecollection