Vinterelven / Winter river

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Fra "Vintereventyret".
Postkort / postcard. Serienr. 1978
Dato / Date: malt 1901, postkort utgitt ca. 1920
Kunstner / Artist: Theodor Kittelsen (1857-1914)
Utgiver / Publisher: Mittet & Co.
Digital kopi av original / Digital copy of original: postkort farge, trykt
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_06498

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6850
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards theodorkittelsen theodorseverinkittelsen malerier paintings vinterelven fugler birds vinter winter vintereventyret mittetco

Add Tags