Befrielsen av Nord-Norge

Download this image

More from this collection

Related by When

Research Help!

Where: Finnmark Fylke, Vadsø Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Original bildetekst: I Øst-Finnmark er nå opprettet et helt norsk indre styre. Den første norske fylkesmann er tilsatt, nemlig redaktør Peder Holt fra Vardø. Han har sitt sæte i Vadsø. Norske krigsforbrytere og quislinger dømmes av norske myndigheter. Nordmennene hadde dannet et administrasjonsapparat for fylket og kommunene straks tyskerne forlot Øst-Finnmark, og dette ble i hovedtrekkene godkjent da de norske regjeringsrepresentantene kom de første dager av november. Bildet viser Peder Holt på sitt kontor.

Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)

Info:

Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 4360
vårslipp2015 2verdenskrig frigjøring andreverdenskrig vadsø finnmark norge

Add Tags