Hun bodde ett år i et fjøs

Download this image

More from this collection

Related by When

Research Help!

Where: Finnmark Fylke, Båtsfjord Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Original billedtekst: Disse to menneskene som her sees arbeide med rokken i et hus i Båtsfjord i Finnmark etterat russerne har rykket inn i Finnmark og området påny er kommet under norsk administrasjon, har en lang og dramatisk historie å fortelle fra okkupasjonstidens Norge. Damen til ventstre, fru Alfhild Bruvold ble sammen med sin mann, Andreas, gjemt i fjøset til hennes venninne fru Klævik, som sees til høyre, fra 15. juli 1943 til de første dagene av november i år. Mannen ligger nå på sykehus. Dagboken, som de to i fjøset har skrevet, vil bli et av krigens interessante dokumenter.


Fotograf: Ole Friele Backer

Arkivreferanse: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0214)

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 5819
andreverdenskrig frigjøringenavfinnmark vårslipp2015 2verdenskrig frigjøring kirkenes finnmark norge

Add Tags