Rettsaken mot Agnar Mykle

Download this image


Love this? Please support us and...

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Oslo Fylke, , Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Behandling av ankesak i Høyesterett 9. mai 1958 i forbindelse med utgivelsen av Sangen om den røde rubin.

Fra venstre: Forsvarer høyesterettsadvokat J. B. Hjort, Agnar Mykle og forlagsdirektør Harald Grieg.

Fotograf: Fjørtoft, Bjørn,
Billedbladet NÅ, Riksarkivet (RA/PA-0797/U/Ue/L0064/0012)

Info:

Owner: Arkivverket (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 10500
rettsak litteratur forfattere oslo norge

Add Tags