76856 Øvremølla ved Falkensten Bruk

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Vestfold Fylke, Horten Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Dato / Date: utgitt 1903 / published 1903
Sted / Place: Øvremølla, Falkensten, Horten
Fotograf / Photographer: Berg & Høeg
Utgiver / Publisher: Berg & Høeg (Kristiania)
Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv postkort, kolorert, lystrykk
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_05915

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 6632
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards berghøeg mariehøeg boletteberg broer elver landskapsfotografi horten vestfold

Add Tags