Portrett av Wilhelm Frimann Koren Christie

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Tittel / Title: Portrett av Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)
Motiv / Motif: Litografi.
Tekst i litografiet: Wilh. Frimann Koren Christie, født den 7de December 1778. Hans Liv var viet Kald og Pligt og Fædrelandets Tarv. Thi gaaer Hans Navn udödeligt fra Slægt til Slægt i Arv. - L. Sagen

Møtte på Eidsvoll 1814 som første representant for Bergen, og fungerte som sekretær under forhandlingene.
Dato / Date: ukjent / unknown
Kreditering / Credit: Trykt i Em Bærentzen & Co lith Inst
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_00970

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 2862
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway 1814 wilhelmfrimannkorenchristie litografi litografier portretter eidsvollsmennene

Add Tags