Portrett av Peder Anker, ca 1815

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Tittel / Title: Portrett av Peder Anker (1749-1824)
Motiv / Motif: Litografi basert på maleri av F. Westin.
Dato / Date: ca 1815
Kreditering / Credit: Södermark pinx Em. Bærentzen & Co. lith. Inst
Utgiver / Publisher: Johan Dahld Forlag
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_04912

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 2554
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway 1814 eidsvollsmennene pederanker litografier litografi portretter fwestin

Add Tags