Ukas bilde/Photo of the week 24/2012

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Vestfold Fylke, Larvik Kommune, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Kristian Hunskaar er underdirektør i Seksjon for digitalisering og konservering. Denne uken er det han som viser oss sitt favorittbilde fra arkivene.
"Dette er et flyfoto fra 1960 over en del av tidligere Hedrum kommune (nå Larvik), som er mitt hjemsted. Her har mye forandret seg på drøyt femti år. På sin ferd mot sjøen kløyver Numedalslågen bildet i to, og midt på bildet sees Bommestad bru langs nåværende E18. Da bildet ble tatt, var ny bru nettopp kommet på plass (1959), mens den gamle brua fra 1902, et steinkast lenger sør, ennå ikke var revet. For femti år siden fortsatte veien mot sør og gjennom Larvik sentrum; først på 1970-tallet kom ny vei gjennom skogspartiet nede til venstre i bildet. I 2009 åpnet ny firefelts bru, som en del av ny motorvei nordøstover. Den dyrka marka sør for Bommestad bru og vest for Lågen er i dag stort sett næringsarealer, og tettbebyggelsen som på bildet sees i sin spede begynnelse, har for lengst bredt seg nordover og til dels vestover på kollene."
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold (RA/S-2231/U/Ua/L0011).

Info:

Owner: Riksarkivet (National Archives of Norway)
Source: Flickr Commons
Views: 2759


Add Tags
  • profile

    XeErOx****4

    • 28/Sep/2012 15:35:11

    nice