Oslo Domkirke

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Oslo Fylke, Sentrum, Norge

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Arkitekturfoto av Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet. Samtidig er kirken landets rikskirke, og benyttes av kongehuset og staten ved offisielle begivenheter som vielser og gravferder.
Kirken skiftet navn fra Vår Frelsers kirke til Oslo domkirke i anledning Oslo bys 900-årsjubileum i 1950.

Info:

Owner: Fotoarkivet NTM
Source: Flickr Commons
Views: 7608
arkitektur barokk bygninger religiøsebygg kirker eksteriører fasader oslo norge nor

Add Tags