Th. Kittelsen: Trollkjerring

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Beskrivelse / Description: Postkort / postcard.
Tittel hentet fra Mittets tittel på baksiden av kortet. Serienr. 234
Dato / Date: malt i 1907
Kunstner / Artist: Theodor Kittelsen (1857-1914)
Utgiver / Publisher: Mittet & Co.
Digital kopi av original / Digital copy of original: postkort farge, trykt
Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of Norway
Lenke / Link: www.nb.no
Bildesignatur / Image Number: blds_06485

Info:

Owner: National Library of Norway
Source: Flickr Commons
Views: 7183
nasjonalbiblioteket nationallibraryofnorway postkort postcards theodorkittelsen theodorseverinkittelsen eventyr fairytales mittetco malerier paintings troll trolls trollkjerringer

Add Tags