Rumeli Castle, Sarıyer, İstanbul

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Rumeli Castle, in the Sarıyer district of İstanbul, was built in 1452 on the order of Mehmed the Conqueror. Located at the narrowest point on the Bosphorus, right across from the Anatolian Castle, the Rumeli Castle was constructed before the conquest of Constantinople in order to prevent attacks by invadors coming from the Black Sea. The three long towers of the castle have the highest walls in the world and yet the whole structure was built in just four months. Damage from earthquakes and fires, over the years, has led to a number of renovation projects. Following the most recent restoration in 1953, by Cahide Tamer, Selma Emler and Mualla Eyüboğlu Anhegger, Rumeli Castle was opened as a museum.

SALT Research, Ali Saim Ülgen Archive


İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan ve bulunduğu semte adını veren Rumeli Hisarı, 1452’de Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Anadolu Hisarı’nın tam karşısına inşa edildi. İstanbul Boğazı’nın en dar noktasında konumlanan hisarın yapımı, İstanbul’un fethinden önce, Karadeniz’den gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla dört ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Üç büyük kulesi dünyanın en büyük kale burçlarına sahip olan Rumeli Hisarı, tarih boyunca çeşitli deprem ve yangınlarda zarar gördü, onarımlar geçirdi. 1953’te Cahide Tamer, Selma Emler ve Mualla Eyüboğlu Anhegger’in yürüttüğü restorasyon çalışmasıyla müzeye çevrildi.

SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi

Repository: SALT Research

Rights Info: This material can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license.

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 6096
saltaraştırma saltresearch saltonline rumelihisarı fatihsultanmehmet istanbulboğazı boğaziçi cahidetamer selmaemler muallaeyüboğluanhegger rumelicastle bosphorus mehmedtheconqueror 1452 sarıyer istanbul

Add Tags