slsa1160_400

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
Johan Ludvig Runeberg. Retuscherat fotografi i oval efter E. J. Löfgrens oljemålning 1861, signerat av fotografen P. C. Liebert, Helsingfors. Ingick i första häftet av "Porträtter till Fänrik Ståls sägner" som Frenckell et son (G.W. Edlund) i Helsingfors utgav år 1862. I mappen finns även en signerad förstoring med tydliga märken av retuschering.

Signum: slsa1160_400
Runebergbibliotekets bildsamling

Svenska litteratursällskapet i Finland
www.sls.fi

Info:

Owner: Svenska litteratursällskapet i Finland
Source: Flickr Commons
Views: 2525
runeberg sls

Add Tags