Turkish Red Crescent is distributing food in courtyard of Atik Valide Mosque

Download this image

More from this collection

Related by When

Related by Where

Research Help!

Where: Unknown

Try to find the spot where the photographer was standing.

When: Unknown

Try to find the date or year when this image was made.
#KızılayHaftası

Birinci Dünya Savaşı döneminde, Üsküdar Atik Valide Camii’nin avlusunda açılan aşevinde Kızılay’ın yoksul ailelere yemek dağıtımı. Tâlhâ Ebüzziya’nın çektiği fotoğraflarda doktor Celalettin Muhtar (Özden) ve yazar Ahmet Rasim’in yemek dağıtımına refakat ettiği görülüyor.

Engin Özendes’in #SALTAraştırma korumasına devrettiği nadir cam negatiflerden

Info:

Owner: SALT Research
Source: Flickr Commons
Views: 1565
kızılay türkkızılayı atikvalidecamii tâlhâebüzziya celalettinmuhtar celalettinözden ahmetrasim enginözendes turkishredcrescent redcrescent atikvalidemosque saltaraştırma saltresearch saltonline

Add Tags